Zadnja sprememba: 16.09.2015 11:08


Skoči na:

Koledar

 
Legenda
Redne ure
Rezervirano
Praznik
Natisni

Prostor

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

Leskovarjeva soba

                              

I/1

                              

I/4 - rač.

                              

II/2

                              

II/3A

                              

II/3B

                              

II/4

                              

II/5-rač.

                              

III/2

                              

III/3A

                              

III/3B

                              

IV/4

                              

V/2

                              

V/8

                              

S-II/81

                              

DS-P1

                              

DS-N1

                              

IV/3A

                              

IV/3B

                              

LASIN - 702A

                              

LADISK - 1/2 P-17B

                              

LANEM - I/7

                              

LEM

                              

LNMS - N-10

                              

LASEM - del K-15A

                              

LECAD - N-17

                              

LAVEK - IV/6

                              

LASOK - III/1

                              

LAMEK - III/5

                              

LTINT- Bogišičeva

                              

LFT -P-17D

                              

LTE - SI-60A

                              

LDSTA -SP-72

                              

LTBS -SK-19

                              

LVTS - SI-67A

                              

LAKOS -SP-45

                              

LPA -SI-61

                              

LAPS - SII-82

                              

LDSE - SII-82A

                              

LAP - SP-70

                              

LABOD - SP-39/158

                              

LAT- SP-39/135

                              

LASIM - SI-53

                              

LAPREMA - SK-29

                              

LAVAR - SK-11

                              

LOSK - K-9

                              

LMPS- P-1

                              

LFDT - K-1B

                              

LAHDE - K-1A

                              

LOTZ - DS-N3

                              

LTT - SK-18

                              

KOLT - I/6

                              

MCE - SP-46A-B

                              

AEROL- VP-9B

                              

LATO - SK-1

                              

UL- FMF- Jadranska

                              

Novo mesto - 2 PA

                              

Novo mesto - 1 PA

                              

LANEM - 1/2 P-17B

                              

LANEM - 1/3 P-17

                              

LANEM - SI-63

                              

LANEM - P-17C

                              

LNMS - N-21

                              

LNMS - II/1

                              

LASEM - IV/5

                              

LTE - SI-67

                              

LAVEK - K-15

                              

LTBS - SK-20

                              

LVTS- Turboinst

                              

LAKOS - SP-46A-B

                              

LAP - SP-39/257

                              

LABOD - SP-42

                              

LABOD - SP-DL-1

                              

LABOD - SP-DL-2

                              

LAT - SI-59

                              

LASIM - SK-13

                              

LASIM - SK-15

                              

LASIM - SK-16

                              

LAPREMA - SII-83A

                              

LAPREMA - SII-85-92

                              

LAVAR - SK-12

                              

LMPS - VP-11

                              

LFDT - K-2

                              

LFDT - K-3

                              

LFDT - I/5

                              

LFDT - SI-67

                              

LTT - K-9A

                              

KOLT - 702

                              

MCE - SP-30

                              

MCE - SP-45-1

                              

LATO - SK-2

                              

IV/2

                              

III/4

                              

informacije o datumu in uri pricetka boste dobili s strani nosilca

                              

OPOMBA: glej opombo na spletni strani urnika

                              

Telovadnica - Rožna dol.

                              
Wise Timetable®
© Wise Technologies